Copenhagen Art Festival er en kunstfestival på tvers av alle de største institusjonene for samtidskunst i København. Formålet er å tilgjengeliggjøre og hylle samtidskunsten gjennom å skape en "kunst-rute" gjennom byen. Den visuelle identiteten skal virke samlende på institusjonene som har sine egne, etablerte identiteter. 
Visuelle grunnelementer
Oppslag fra katalogen
Fra nettsiden 
I bybildet
Inne i utstillingsrommet
Back to Top