Inne i Kunstkiosken
Dette er den grafiske delen av min Masteroppgave. Tanken er et forslag til utnyttelse av nedlagte bensinstasjoner på landsbygda i Norge. Prosjektet handler om å vise det verdifulle i bygninger som har mistet sin aktualitet og om å reetablere det sosiale fellesskapet rundt bensinstasjonen gjennom kunst og kultur. Stasjonene vil bli omgjort til utstillingslokaler for samtidskunst, men skal også fungere som moderne forsamlingshus.
Konsept for visuell identitet
Tanken bak den visuelle identiteten til Tanken er at den skal ha en tydelig referanse til stedets tidligere funksjon og samtidig rebrande den nye bruken. 
Utside folder
Innside folder
Billettsticker
Inne i Kunsthallen
Back to Top