Dette er rett og slett en samling av forskjellige, mindre prosjekter. 
Logo for tegnekollektivet Club KADK 
DR DIG (DET ER DIG) en er et navigasjonsverktøy tilpasset innendørs bevegelse i Danmarks Radios lokaler i København. 
Appen en basert på Kevin Lynch sine teorier fra boken "The Image of the City", hvor Lynch hevder at mennesket behøver følgende fem midler for å orientere seg i en by: Paths (stier), edges (grenser), districts (områder), nodes (knutepunkt) og landmarks (landemerker). 
GILL i letterpress
SERR i grafi 
Back to Top